Brickebos Beatrix

Se44122/2013

HD-B    PRCD-PRA FRI  

  Om Trixi; Social men väljer ändå enskildhet, tycker om att träna agility, matglad, pratglad, lite lat

Fotogalleri